top of page

TARIEVEN

HANDVATEN VOOR MOEDERS

€ 75 per sessie
Afhankelijk van je vraag bepalen we samen hoeveel sessies er nodig zijn.

BEVALLING VERWERKEN

€ 95 per sessie
Meestal is 1 sessie voldoende.

COACHING SESSIE MET JE PARTNER

€ 95 per sessie
Per keer bekijken we of er nog een volgende afspraak nodig is.

Coaching wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraars. Soms kun je via je werk een vergoeding krijgen als er een coachingsbudget is.

Tarieven: Services
bottom of page